Czwartoklasiści z gminy Głogów otrzymają nowe laptopy
laptop
19 września 2023

Gmina Głogów podpisała z Ministrem Cyfryzacji umowę na dostawę 63 sztuk nowych laptopów marki Acer o łącznej wartości 183.945,51 zł. Sprzęt otrzymają uczniowie IV klas ze szkół podstawowych w Serbach, Wilkowie oraz Przedmościu. W szkołach trwa już przygotowywanie umów, po dokonaniu niezbędnych formalności będzie można odbierać laptopy. O terminach odbioru sprzętu rodzice bądź opiekunowie prawni zostaną poinformowani przez dyrektorów szkół poprzez dziennik elektroniczny.

Zakupu laptopów, w ramach ogólnopolskiego programu wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów, dokonał Minister Cyfryzacji. Po raz pierwszy od tego roku szkolnego i w kolejnych latach uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych, które mają być wykorzystywane do realizowania podstawy programowej i umożliwienia wszystkim uczniom nabywanie kompetencji cyfrowych bez względu na status materialny.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców na podstawie umowy zawartej przez dyrektorów szkół w imieniu organu prowadzącego. Rodzic będzie musiał oświadczyć, że nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem z innych programów finansowanych ze środków publicznych. W ciągu pięciu kolejnych lat laptop nie może zostać sprzedany ani udostępniony innym użytkownikom.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00