zamówienia od 130.000 zł

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM WARIANT 1 na zadanie pn. Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach...

23 kwietnia 2021

UWAGA zmiana SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, wariant 1 na zadanie pn. „Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach”

Wójt Gminy Głogów zmienia SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, wariant 1 na zadanie pn. „Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach”. Szczegóły w załączniku....

19 kwietnia 2021

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM WARIANT 1 na zadanie pn. Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach.

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym  wariant  1  o wartości  zamówienia poniżej progu unijnego, przekraczające kwotę 130 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi ul. Parkowa  w Serbach. Szczegóły...

12 kwietnia 2021

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”...

2 kwietnia 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Wójt Gminy Głogów przekazuje kwotę jaka zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia pn.  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń przedszkola na potrzeby kuchni  gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Serbach....

24 marca 2021

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż na podstawie art. 255  pkt. 3  ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia...

23 marca 2021

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów przekazuje informacje z otwarcia ofert  w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym wariant 1  o wartości zamówienia poniżej progu unijnego, przekraczającej kwotę 130 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja  drogi ul. Parkowa w Serbach...

17 marca 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienie

Wójt Gminy Głogów przekazuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia pn.  „Modernizacja drogi ul.  Parkowa w Serbach” . Szczegóły w załączniku....

17 marca 2021

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM WARIANT 1 na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach .

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym  wariant  1  o wartości  zamówienia poniżej progu unijnego, przekraczające kwotę 130 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części...

9 marca 2021
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00