Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i Bytnik.
7 maja 2020

Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i Bytnik.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej –  firma Ragen Sp. z o. o. została wybrana na wykonawcę realizacji zadania pn.: Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedmoście i Bytnik.

Termin wykonania zadania – zakończenie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) wraz z potwierdzeniem uzyskania przez Wykonawcę  decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej do dnia 30.11.2022 r.

Wartość zadania – 12.380.000,00 zł brutto.

Zadanie pn. „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z dnia 15.06.2018 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00