Bon energetyczny – nowe świadczenie
9 lipca 2024

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

BON ENERGETYCZNY ZALEŻY OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

Świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w 2023 r. nie przekroczyły:

 • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

albo

 • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Bon energetyczny przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego złoży więcej niż jedna osoba pod tym samym adresem, bon energetyczny będzie przyznany wnioskodawcy, który ww. wniosek złoży jako pierwszy.

Wysokości dopłat zróżnicowane stawki bonu energetycznego:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny) proponuje się zwiększone o 100% wsparcie. Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024 r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy.

W tym przypadku będą wypłacane następujące stawki bonu energetycznego:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

W przypadku wypłaty bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota przysługującego bonu energetycznego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Bon energetyczny nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Wnioski można składać – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. : w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Piaskowa 1, II piętro, pokój 215.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 76 836 55 54.

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00