Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami – kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami
30 marca 2023

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzację zasad ochrony środowiska naturalnego.

10  ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

  • Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem z legalnych źródeł.
  • Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych na niej zaleceń.
  • Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych
  • Oznacz miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
  • Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
  • Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
  • Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
  • Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem, zgodnie z instrukcją.
  • Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
  • Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją.

Więcej: https://www.krus.gov.pl/artykul/bezpiecznie-z-niebezpiecznymi-substancjami/?fbclid=IwAR1QwkKooOY292pwgxCH5lIf7-FGBYAKGtqa9ySk73HDUecsooal9D01lhE

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00