Azbest!!!
5 lipca 2019
Wójt Gminy Głogów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.


W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Głogów, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 40% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 60% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Głogów.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansowaniebędzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów planuje
się zrealizować w 2019 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku,w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 lipca 2019 r.

Wnioski i dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów,
ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, w pokoju 222 (II p.), telefon 76 836 55 58 lub na stronie internetowej urzędu:
www.gminaglogow.pl.


Do wniosku należy dołączyć:

1.)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2.)      Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa
się z projektu realizacji zadania
oraz zobowiązanie złożenia wniosku (aktualizacji)
po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.


Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót
do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie
.


Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Głogów, którzy
są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2019 roku!


Do pobrania w Urzędzie Gminy bądź na stronie www.gminaglogow.pl:

1). Wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
2.) Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystana

 

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00