Autor: Daniel Trzebiatowski

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5d93f9c1-f253-11ee-b016-82aaee56c84c Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d93f9c1-f253-11ee-b016-82aaee56c84c...

4 kwietnia 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Aktualizacja planu na 2024 r....

27 marca 2024

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-193d041d-d6ce-11ee-8305-7e4937eb936d Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-193d041d-d6ce-11ee-8305-7e4937eb936d...

29 lutego 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Aktualizacja planu na 2024 r....

26 lutego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów dotyczące wydania decyzji nr PIN.6733.1.2024 z dnia 19.02.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów dotyczące wydania decyzji nr PIN.6733.1.2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu...

20 lutego 2024

Sesja z dnia 7 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR LXXX/587/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów UCHWAŁA NR LXXXIII/588/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian...

14 lutego 2024

Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3”, –...

13 lutego 2024

Zarządzenie Nr WG/21/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zamiany gruntów

Zarządzenie Nr WG/21/2024 Wójta Gminy Głogów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zamiany gruntów...

12 lutego 2024

ZARZĄDZENIE NR WG/18/2024 WÓJTA GMINY GŁOGÓW z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów

ZARZĄDZENIE NR WG/18/2024 WÓJTA GMINY GŁOGÓW z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów...

9 lutego 2024

Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1b0e520a-c65f-11ee-a84d-d63fc4d19e65 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b0e520a-c65f-11ee-a84d-d63fc4d19e65...

8 lutego 2024
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00