„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”
logo
29 marca 2023

Gmina Głogów realizuje grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant jest wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu asystenta dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00