15 marca mija termin uiszczenia opłaty za psa
24 stycznia 2024

Osoby fizyczne posiadające psy mają obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów. Jej roczna stawka wynosi:

  • 35,00 zł – od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego.
  • 90,00 zł – od każdego psa nieposiadającego trwałego oznakowania.

Właściciel jest zobowiązany do jej uiszczenia bez wezwania do 15 marca roku podatkowego.

W przypadku powstania obowiązku uiszczania opłaty po 15 marca, opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki określonej wyżej.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności– z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłatę od posiadania psów należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Głogów:

98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00