🔶Kolejne środki dla gminy z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”🔶
odnowa wsi dolnośląskiej
6 czerwca 2022

🟩 W dniu 3 czerwca br. w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa Dolnośląskiego wraz z Piotrem Karwanem – radnym sejmiku przekazali promesy gminom z subregionu legnicko – głogowskiego w łącznej kwocie ponad 1 mln zł. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Głogów – Bartłomiej Zimny oraz Skarbnik Gminy – Barbara Urbanowicz.

🟩 Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

🟩 Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest realizowany przez województwo dolnośląskie od 2008 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

🟩 W subregionie legnicko – głogowskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów, w tym 20 tyś. zł otrzymała gmina Głogów – na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Serby wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego jako centrum aktywności wiejskiej.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00