Dotacja dla CBK z programu Dom Kultury+
dom kultury
8 lutego 2023

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zostało beneficjentem programu Dom Kultury+ Edycja 2023 (Inicjatywy Lokalne), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Nasz projekt, zatytułowany „Coraz Bliżej Kultury – nowa odsłona kultury w Gminie Głogów”, zajął 26. miejsce wśród 135 złożonych wniosków (dofinansowano 50 przedsięwzięć).

Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie Centrum Biblioteczno-Kulturalne skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla Gminy Głogów. Diagnoza stanie się pierwszym krokiem do zaplanowania długoterminowego programu rozwoju kultury w naszej gminie. Już wkrótce wspólnie z Wójtem Gminy Głogów zostanie zainicjowane gminne Forum Przyjaciół Kultury – cykliczne informacyjno-warsztatowe spotkanie, na którym m.in. przedstawimy główne założenia naszego projektu. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ będzie nas wspierać animator wskazany przez NCK. Na działania realizowane w pierwszym etapie otrzymaliśmy dotację w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z harmonogramem projektu, w II kwartale br., po opracowaniu diagnozy, zostanie ogłoszony konkurs dla mieszkańców Gminy Głogów (grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych) na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Głogów. Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano na koniec czerwca br. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców gminy i ewaluacja całego projektu będą stanowić drugi etap realizacji zadania, na który będzie przeznaczone dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.

Program dotacyjny Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury, w ramach Paktu dla Kultury. Program jest skierowany do instytucji, które są gotowe prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane późniejszej ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

 

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00