Planujesz wymienić „kopciucha” – jest jeszcze czas na złożenie wniosku o grant
10 września 2020

Do 30 września do godz. 12.00 można składać wnioski o granty na wymianę pieców. Liderem projektu gmina Polkowice.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 na terenie gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice.

Łącznie planuje się zmodernizowanie co najmniej 269 źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM10 w wysokości 6,81 Mg oraz roczny spadek emisji PM2,5 w wysokości 5,29 Mg i redukcję gazu cieplarnianego CO2.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tyś. zł.

O trzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

✅ podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej,

✅ instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła),

✅ instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).

Program zakłada udzielenie grantów na przedsięwzięcia realizowane w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

O grant mogą ubiegać się:

✅ osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

✅ wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin oraz ten należący np. do TBS-ów czy spółdzielni. Dotyczy to też najemców mieszkań w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych.

Szczegółowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w punkcie kontaktowym, który znajduje się w Urzędzie Gminy Głogów.

Informacje na temat naboru oraz dokumenty są na stronie⤵️

https://gminaglogow.pl/category/dofinansowanie-na-wymiane-zrodla-ciepla/

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00