👩‍🏫„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”👫
6 października 2022

🟠 Gmina Głogów otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
🟠 Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej w dniu 3 października 2022 r. pomiędzy Gminą Głogów a Fundacją Edukacyjną ODiTK z siedzibą w Gdańsku.
🟠 Grant zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu asystenta dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2022 r. do sierpnia 2023 r.
🟠 Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 31.510,20 zł.
🟠 Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie projektu: http://asystentspe.pl/
🟠 Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Partnerzy projektu:
✅ Fundacja Edukacyjna ODITK,
✅ Fundacja Fundusz Współpracy,
✅ Stowarzyszenie Sztuka Włączania,
✅ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00