♻️Ulga za prowadzenie przydomowego kompostownika♻️
13 stycznia 2021

Jak skorzystać z ulgi za kompostowanie❓

 

? Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (do dwóch lokali mieszkalnych) mogą uzyskać ulgę w opłacie zagospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

? Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę❓Przede wszystkim należy założyć kompostownik♻️, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim wszystkich wytworzonych w gospodarstwie bioodpadów, składając w Urzędzie Gminy Głogów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi.

? Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Interesanta – w holu przy ul. Piaskowej 1, bądź w pokoju nr 225 – II piętro) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

❌ W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

 

UWAGA‼️

 

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli.

 

? Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

✅ nie posiada kompostownika przydomowego lub

✅ nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

✅ uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

➡️ w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

? Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

Jak założyć kompostownik dowiesz się też z naszej ulotki?

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00