☀️Susza rolnicza☀️🎋🌱
29 czerwca 2022

🟢 Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w I i III okresie raportowania stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Głogów.
🟢 Zagrożenie dotyczy kategorii gleby I (wśród upraw zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik. krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe). Aktualny stan zagrożenia suszą dla gminy Głogów dostępny jest na stronie internetowej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0203022/ 

🟢 Zaleca się stałą weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.
Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?
🟢 Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.
🟢 Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację. Informacje w zakresie złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych


Jak działa aplikacja❓
🟢 Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:
👉 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
👉 Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
🟢 Po wprowadzeniu danych, w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.
🟢 Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.
🟢 Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
🟢 Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00