‼Uwaga mieszkańcy‼ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków🏡
1 lipca 2021

👉 Masz: piec, kominek, pompę ciepła, fotowoltaikę, „kozę” czy kuchnię węglową?

 

🔶 1 lipca 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że każdy właściciel lub zarządca budynku będzie musiał zgłosić swoją nieruchomość i wskazać, w jaki sposób jest ogrzewana.

🔶 W blokach, w przypadku zawiązanej wspólnoty, do złożenia deklaracji zobowiązany jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

 

Termin złożenia deklaracji:

 

👉 w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,

👉 w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

👉 w przypadku zmiany liczby lub rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

 

🔶 Deklarację można złożyć samodzielnie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Aby wypełnić deklarację należy:

1) Wejść na stronę www.zone.gumb.gov.pl

2) Wybrać opcję -> Złóż deklarację <-

3) Wypełnić i wysłać

🔶 W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną należy złożyć ją w Urzędzie Gminy.

 

🔶 Druk deklaracji do pobrania pod linkiem:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych

Formularz B dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

lub druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Głogów bądź osobiście z Biura Obsługi Mieszkańca.

 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja❓

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje, jak:

🔸 imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

🔸adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

🔸 informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

🔸 numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

🔸 adres e-mail (opcjonalnie).

‼Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00