Referat Wody i Ścieków
8 września 2015

Renata Przygoda – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 64

Daniel Kałużny – Zastępca Kierownika Referatu (utrzymywania sieci wodno-kanalizacyjnych, awarie sieci)

Teresa Kazimierczak, tel. 76 836 55 68 (opłaty za wodę/ścieki, OSP)

Wnioski i druki:

Regulamin i taryfy:

Wyniki badań wody: