Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Referaty
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Referaty

Referaty

Referat Finansowy

 
Barbara Urbanowicz –  Skarbnik Gminy Głogów, tel. 76 836-55-59

Alicja Gorajewska, tel. 76 836 55 65 (kasa, opłaty skarbowe, podatek VAT)

Agnieszka Bartuś - StanickaMieczysława Połatyńska, tel. 76 836 55 70 (wymiar podatku, kontrola podatkowa)

Urszula Kałużna, Karolina Tarnowska, tel. 76 836 55 71 (księgowość opłat  i windykacja należności, księgowość podatkowa)

Krystyna Kuliniec,  Julita Wałęga, tel. 76 836-55-72(księgowość i ewidencja środków trwałych, księgowość i płace)

Sylwia Teodoru, tel. 76 836-55-76 (księgowość budżetowa)

Referat Wody i Ścieków

 
Renata Przygoda – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 64

Daniel Kałużny – Zastępca Kierownika Referatu (utrzymywania sieci wodno-kanalizacyjnych, awarie sieci)

Teresa Kazimierczak, tel. 76 836 55 68 (opłaty za wodę/ścieki, OSP)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]50 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf)Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf)Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]46 kB
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf)Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf)Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]52 kB
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB

Referat Budownictwa i Inwestycji

Joanna Gruszczyńska – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 60 (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu oraz Studium, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących MPZP oraz Studium)


Barbara Adamczyk (zastępstwo Anna Patoła), tel. 76 836 55 60 (wspólnoty mieszkaniowe, Mieszkaniowy Zasób Gminy Głogów, Komisja Mieszkaniowa, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego)

Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62 (zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków, inwestycje)

Agnieszka Biegas, tel. 76 836 55 62 (inwestycje)

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówien publicznych – Agnieszka Tórz, tel. (76) 836-55-62
 

 

Referat Administracyjno-Gospodarczy

 

Aleksandra Hilarska, tel. 76 836 55 55 (sekretariat, działalność gospodarcza)

Zofia Grzegorek, tel. 76 836 55 61 (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste)

Tymoteusz Wrona, tel. 76 836 55 57 (sport, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Anna Tamecka, tel. 76 836 55 57 (biuro rady)

Małgorzata Szuwikowska, tel. 76 836 55 77 (Biuro Obsługi Interesanta)

Paulina Sobocińska, tel. 76 836 55 69 (oświata)

Urszula Łepko, tel. 76 836 55 69 (zaopatrzenie urzędu, cmentarze, place zabaw, boiska)

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – Ryszard Wójtowicz, tel. (76) 836-55-63
Załączniki:
Pobierz plik (GZZK - przepisy.pdf)GZZK - przepisy.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (Zadania GZZK.pdf)Zadania GZZK.pdf[ ]724 kB

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i kadr

Iwona Osomańska – sprawy z zakresu oświaty, kadr, tel. (76) 836-55-69

Referat Środowiska i Dróg

 

Alina Kaleta – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 81 (decyzje środowiskowe, zajęcie pasa drogowego)

Aneta Hnatyszak, tel. 76 836 55 58 (utrzymywanie czystości i porządku w gminie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna)

Beata Rychlik (zastępstwo Urszula Chachulska), tel. 76 836 55 58 (wycinka drzew, melioracje, opieka nad zwierzętami, wyłączenia z produkcji rolnej)

Małgorzata Moderska, tel. 76 836 55 66 (księgowość – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Józef Piotrowski, tel. 76 836 55 66 (naprawa i remonty dróg, uzgodnienia drogowe, zimowe utrzymanie dróg, przystanki, oświetlenie)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja_o wysokości_opłaty_odpady_tereny niezamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny niezamieszkałe 2018.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Deklaracja_o_wysokości_opłaty_odpady_ tereny zamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny zamieszkałe 2018.pdf[ ]155 kB
Pobierz plik (Wniosek o umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf)Wniosek o umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf[ ]449 kB
Pobierz plik (Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf)Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf[ ]463 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf)Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf[ ]169 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia pas drogowy inne cele.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia pas drogowy inne cele.pdf[ ]425 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego.pdf[ ]526 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego_awaria.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego awaria.pdf [ ]466 kB
Pobierz plik (Wniosek _o_przeniesienie_decyzji_środowiskowej.pdf)Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.pdf[ ]172 kB
Pobierz plik (Wniosek_oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf)Wniosek oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wpis_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wpis o rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]192 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na amatorski_połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_opróżnianie_zbiorników_bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_utrzymywania_psa rasy_uznanej_za_agresywną.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zjazd.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd.pdf[ ]127 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wykreślenie_z_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wykreślenie z rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]182 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_zmianę_wpisu_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o zmianę wpisu do rejetru działalności regulowanej.pdf [ ]188 kB
Pobierz plik (Wniosek_zgłoszenie_o_zamiarze_usunięcia_drzew.pdf)Wniosek zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf[ ]156 kB