Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Obwieszczenia Wójta
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Serby gmina Głogów – część I.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gmina Głogów.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz UCHWAŁY NR LIII/265/2018 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 28 marca 2018r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Głogów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głogów.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów z dnia 20 kwietnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego numerze i granicach, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głogów w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 r.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GŁOGÓW

Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i obejmują swoim zasięgiem sołectwa Grodziec Mały, Krzekotów, Przedmoście, Borek-Zabornia i Turów.
Konsultacje rozpoczynają się 11 października 2016r. i trwają do 11 listopada 2016 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby urzędu - ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów,do dnia 11 listopada
2016 r.
2. spotkania konsultacyjne z mieszkańcami –terminy spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji zostanie udostępniona w dniu ogłoszenia konsultacji:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów www.gminaglogow.pl
• w siedzibie Urzędu Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, 67-200 Głogów

Stosownie do przepisu art. 6 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji, uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU I ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Załączniki:
Pobierz plik (Diagnoza - Gmina Głogów.pdf)Diagnoza - Gmina Głogów.pdf[ ]3929 kB
Pobierz plik (Obwieszczenie.doc)Obwieszczenie.doc[ ]34 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Grodziec Mały w gminie Głogów
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp w cz. ob. Grodziec Mały.pdf)Obwieszczenie Wóta Gminy Głogów[ ]356 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice w gminie Głogów
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp w cz. ob. Ruszowice.pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów [ ]404 kB

Obwieszczenie z dnia 18.05.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25316051810590.pdf)SKMBT_C25316051810590.pdf[ ]557 kB