Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Głogów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą i bliźniaczą z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, położonej w obrębie geodezyjnym Serby, przy ul. Brzozowej, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025087/5, oznaczonej numerem geodezyjnym 495/2 o pow. 566 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000,00 zł, wadium – 3.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XV/131/2004 Rady Gminy Głogów z dnia 24.09.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów w części obrębu Serby, dz. nr 495/2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.
Termin zagospodarowania nieruchomości – nie obowiązuje
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Gminy Głogów nr 44 86460008 0000 0000 6161 0004 w Banku Spółdzielczym w Głogowie,
w terminie do dnia 30.08.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2019 r. o godz. 1000
w budynku Urzędu Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pokój nr 317.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, III piętro, pokój nr 317 lub 310 oraz pod nr tel. 76 836 55 79, 76 836 55 55.


Załączniki:
Pobierz plik (doc01771920190716120054.pdf)doc01771920190716120054.pdf[ ]441 kB