Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 113

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/libraries/cms/application/cms.php on line 464
REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SERBACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
  • 1S.jpg

  


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 147
Brak wydarzeń

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/glogow/domains/gminaglogow.pl/public_html/archiwum/templates/ugglogow2018_v1_3_5/functions.php on line 194

REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SERBACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W SERBACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j.).

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 2,5-6 LAT DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SERBACH:

Informujemy, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2013 urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci już uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Serbach w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola.

Termin na złożenie deklaracji: od 05 marca od godz. 900 do12 marca 2019 r. do godz. 1500

Terminarz:

Przyjmowanie wniosków: od 12 marca od godz. 900 do 30 marca 2019 r. do godz. 1500

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informacja o liczbie wolnych miejsc: 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 3 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejsc.

Kryteria naboru dzieci do Publicznego Przedszkola w Serbach.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):
1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:
1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,
2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),
3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,
4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Wyniki rekrutacji
rodzic może sprawdzić:
- w placówce przedszkolnej
- na stronie internetowej przedszkola

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolu.

Od 3 czerwca 2019 r. od godz. 900 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.
.Załączniki:
Pobierz plik (wniosek 2019-2020.docx)wniosek o przyjęcie[ ]21 kB