Referat Budownictwa i Inwestycji
8 września 2015

Joanna Gruszczyńska – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 60 (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu oraz Studium, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących MPZP oraz Studium)


Barbara Adamczyk (zastępstwo Anna Patoła), tel. 76 836 55 60 (wspólnoty mieszkaniowe, Mieszkaniowy Zasób Gminy Głogów, Komisja Mieszkaniowa, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego)

Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62 (zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków, inwestycje)

Agnieszka Biegas, tel. 76 836 55 62 (inwestycje)