OSP
30 sierpnia 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyglicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Serbach

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu

Ochotnicza Straż Pożarna w Borku