• 1S.jpg

Komisje

Komisje

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Świergiel Krystyna Przewodnicząca Komisji

Puchalski Zbigniew

Wiceprzewodniczący

 

Gruchała Zbigniew Członek

Piekośc Agnieszka Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek

Sadowska Małgorzata Członek

Urzada Dawid

 

Członek

Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

 Sylwester Barnaś

Przewodnicząca Komisji

Ewa Ładziak

Członek

Agnieszka Piękoś

Członek

Zdzisław Puchalski

Członek

Robert Rudowicz

Członek

 Krystyna Świergiel

Członek

 Dawid Urzada

Członek

Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Przewodniczący

Gruchała Zbigniew

Wiceprzewodniczący

Czyczyk Ireneusz

członek

Puchalski Zdzisław

członek

Rudowicz Robert

członek

Sowiński Paweł

członek

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący

Gostyński Lech

członek

Ładziak Ewa

członek

Puchalski Zdzisław

członek

Komisja oświaty i kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sowiński Paweł

Przewodniczący

Piękoś Agnieszka

Wiceprzewodniczący

Barnaś Sylwester

członek

Konowalczyk Andrzej

członek

Sadowska Małgorzata

członek

Szwiergiel Krystyna

członek

Czyczyk Ireneusz

członek

Komisja finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Członek

Sylwester Barnaś

Członek

Cyprjański Piotr

Członek

Gostyński :Lech

Członek

Ładziak Ewa

Członek

Konowalczyk Andrzej

Członek

Piękoś Agnieszka

Członek

Rudowicz Robert Członek 
Sadowska Małgorzata Członek 
Szwiergiel Krystyna Członek