Praca

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko - podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych i sportu oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

Wójt Gminy Głogów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjno- gospodarczych i sportu oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie konkursu na stanowisko  inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej wpłynęły 3 oferty. Wszyscy kandydaci spełniają wymagania niezbędne wskazane w konkursie. Kolejnym etapem postępowania będzie rozmowa kwalifikacyjna, która planowana jest na dzień 26.02.2018 r.. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy.
Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Serbach

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych

Urząd Gminy Głogów informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych spośród 4 ofert, wybrano 2 , które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która jest kolejnym etapem postępowania. Wybrani kandydaci zostali powiadomieni o terminie  i miejscu II etapu konkursu.
Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

Wójt Gminy Głogów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora  ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Serbach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serbach ul. Ogrodowa 18, 67-210 Głogów ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarz Szkoły.
Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Załączniki:
Pobierz plik (nabór na pod zam i pozyskiwanie.pdf)nabór na pod zam i pozyskiwanie.pdf[ ]310 kB
Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowi.
Urząd Gminy Głogów informuje, że konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przedmościu ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej.

Urząd Gminy informuje, że konkurs na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat nie został rozstrzygnięty. Żadna z ofert nie spełniała w pełni wymagań niezbędnych.
Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE referenta d.s  Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych, Dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 2 etaty
Załączniki:
Pobierz plik (LISTA KANDYDATÓW nabór 2 etaty.pdf)LISTA KANDYDATÓW nabór 2 etaty.pdf[ ]198 kB
Wójt Gminy Głogów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat.

Nabór na stanowisko: pomoc kuchenna - ½ etatu, pracownik do prac porządkowych - ½ etatu w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serbach.
Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko referenta d.s  Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych, Dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 2 etaty

DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu ul. Szkolna 3, 67-210 Głogów 2 - OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Serbach.

WÓJT GMINY GŁOGÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Przedmościu (8-letnia szkoła podstawowa, która do wygaśnięcia prowadzi oddziały gimnazjalne) dla której organem prowadzącym jest Gmina Głogów

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, na stanowisko Sekretarz Gminy Głogów.

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych i środków unijnych.

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, na stanowisko podinspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej.

 

 

 

 

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych.

 

 

 

 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania   Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Gmina Głogów ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik mieszczącego się w Serbach przy ul. Kwiatowej 15.

 KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

ds. naboru na stanowisko Insektor - koordynator projektu

Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Szkół w Przedmościu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej