• 1S.jpg

500+

500+

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem

GOPS w kwietniu zaprasza do godz. 17.00

Informujemy, że w kwietniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli programu „500 +”), będzie przyjmował wnioski od poniedziałku do piątku do godz. 17.00.

Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Czytaj więcej: Rodzina 500 plus