• 1S.jpg

Aktualności

Akcja - Sprzątanie Świata


W dniu 19 września bieżącego roku po raz kolejny dzieci oraz młodzież dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. 

            Jak co roku z dużym zaangażowaniem udział w akcji wzięły wszystkie palcówki oświatowe z terenu Gminy Głogów, tj.: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Szkoła Podstawowa w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie oraz Publiczne Przedszkole w Serbach.

Śmieci zbierano z terenów wokół placówek oświatowych, domów, boisk sportowych. Worki do zbiórki odpadów oraz rękawice, zostały zakupione przez Urząd Gminy
i przekazane opiekunom grup uczestniczących w akcji.
            Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej inauguracji „Sprzątania świata - Polska” za wyrażenie w ten sposób poparcia dla idei czystego środowiska. Ponadto, dziękujemy opiekunom grup dzieci z poszczególnych szkół za prawidłowy przebieg tegorocznej akcji. 

 

5

>> Zdjęcia poniżej <<

6

1

2

3

4