• 1S.jpg

Aktualności

STYPENDIA POMOSTOWE

herbgminaGlogowJesteś ambitnym i zdolnym maturzystą , pochodzącym z niezamożnej rodziny? Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapraszają do składania wniosków na stypendia pomostowe. W roku akademickim 2019/2020 można otrzymać stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00.


https://www.stypendia-pomostowe.pl/wystartowal-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/#post-10965