• 1S.jpg

Aktualności

Przebudowa drogi w Borku

herbgminaGlogowInformujemy, że Wójt Gminy Głogów zawarł w dniu 25 czerwca 2019 r.   umowę z wykonawcąwyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego – na realizację zadania pn. „ Przebudowa odcinka drogi w Borku - osiedle”.
Roboty budowlane rozpoczęły się od 27 czerwca, a zakończenie inwestycji przewidziane jest na dzień 29 listopada bieżącego roku.
Wykonawca otrzyma za realizację w/w zadania wynagrodzenie w wysokości 229 304,41 zł brutto.