• 1S.jpg

Aktualności

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r.

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Głogów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:

§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 5,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 6,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 4,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów.
§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
  
Komisarz Wyborczy
w Legnicy
/-/ Artur Waluk